Diversen

Ethische- en beroepscode en positie
'In Perspectief' heeft zich verbonden aan de ethische- en beroepscode zoals die worden gehanteerd door de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). In de genoemde codes staan zaken als geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid. Ik ben tevens registercounsellor® bij het ABvC. Verder ben ik BCZ® Registertherapeut - ingeschreven onder nummer 301136R - in het HBO Register Beroepsbeoefenaars Natuurlijke Gezondheidszorg (RBCZ), waardoor ik onder andere erkenning geniet bij ziektekostenverzekeraars. 'In Perspectief' is id van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH).

Klacht- en tuchtreglementen
In Perspectief verbindt zich aan de klachtenregeling zoals die is geformuleerd door de beroepsvereniging ABvC.

Algemene voorwaarden
In Perspectief hanteert de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de ABvC. Bezoek hiervoor de website van de ABvC

Kamer van Koophandel
In Perspectief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30260826

AGB/zorgcode
De AGB/zorgcode van de praktijk is: 90/0113895

Bereikbaarheid
Met de auto is het praktijkadres gemakkelijk te bereiken. Een routebeschrijving wordt standaard toegezonden. Parkeergelegenheid is er voldoende en is gratis. Met het openbaar vervoer is de praktijk vanaf halte Regentesse / Merk ongeveer 10 minuten lopen. Normaliter rijdt er elk kwartier een bus van en naar deze halte. In principe is het bus 320. Raadpleeg de site of app 9292ov en type Huizen, Regentesse en de gewenste aankomsttijd in. Dan beschik je over de meest actuele tijden. De praktijk is helaas niet rolstoel toegankelijk.